За нас

Консултантска кантора Скорпион Инс ООД е лицензиран застрахователен брокер , вписан в Търговския регистър с ЕИК 115289608 , с адрес гр. Пловдив , бул. Христо Ботев № 102 . Вписан е в регистъра по чл. 30 , ал.1 , т.9 от Закона за комисията за финансов надзор с решение № 734 – ЗБ от 28.08.2006 г.и актуално удостоверение за регистрация по чл. 309 , ал. 1 от КЗ № 681 – ЗБ / 07.05.2020 г.

Консултантска кантора Скорпион Инс ООД е създадена през 1998 г. С основна дейност посредничество при извършване на застрахователни услуги . Управител Соня Калоферова

Нашите продукти

Автомобилно застраховане

Имуществени застраховки

Техническо застраховане

Застраховки злополуки

Здравно застраховане

Застраховки при пътуване и пребиваване

Застраховки отговорности

Селскостопанско застраховане

Морско и авиационно застраховане

Транспортно застраховане

Застраховки живот

Нашият екип

Соня и Петър Калоферови

Вилияна
Калоферова

Георги
Георгиев

Евгения
Йорданова

Контакти

Телефон: 032 634 260
Понеделник-Петък (9ч-18ч)

Email: scorpion_ins@abv.bg
Web: www.scorpion-ins.com

Адрес: бул. "Христо Ботев 102"
Пловдив